paswordZaregistrujte sa na na web a ziskajte mnoho vhod
Blacklight retribution - Open beta
Už na první pohled Vás tato hra ohromí svou grafikou, která je velice podobná Crysis 2. V tomto pøípadì, se ovšem jedná o Unreal engine. Pokud vlastníte grafickou kartu s podporou dx 11, pak si vychutnáte skvìlí grafický zážitek. A pokud ne, pak nezoufejte, podpora dx 9 Vám bohatì postaèí.

Z hlediska zbraní naleznete jistou podobu s CoD. Všechny zbranì si totiž mùžete dokonale modifikovat od hlavnì až po pažbu. Ovšem každá modifikace Vás stojí nìkolik GP. Ty získáváte hlavnì hraním, èím lepší máte skóre, tím více dostanete GP.
Pokud si už budete chtít koupit nìkterou z modifikací, budete muset zvážit, na jak dlouho si ji koupíte. Za zhruba jednu odehranou hru máte možnost si koupit modifikaci pouze na 1 den. Novou zbraò na den, si koupíte zhruba za 2 až 3 odehrané hry(nehledì na to zda byly vyhrané, èi prohrané). Pokud budete kupovat na delší dobu, bude Vás to stát mnohem více. Aby jste si mohli zakoupit napøíklad novou zbraò na poøád, musíte nejprve odehrát asi 30 her.
Na druhou stranu zbranì jsou výbornì balancované, takže používání základní zbraòe Vás ve vìtšinì pøípadech neoslabí. Jistì, pokud se bude snažit pistolkou na dálku zneškodnit odstøelovaèe, tak asi moc nepochodíte(nicménì i to je možné, napøíklad takový revolver rozšíøený o scope, je velice úèinný).

Je zde možnost hrát pomìrnì velké množství módù, nicménì nejhranìjší je TDM. Všechny módy mají spoleèné dvì vìci, a to: mapy a zásobovací stanovištì(neznám skuteèný název, nicménì užitý pojem je výstižný). U tìchto zásobovacích stanoviš si máte možnost napøíklad obnovit poèet životù, doplnit náboje, koupit si plamenomet nebo raketomet a samozøejmì nesmíme zapomenout na Hardsuite(jedná se o robotický oblek, v podstatì takový obrovský ironman). Protihráèù s Hardsuite se nemusíte bát. Staèí, když si poøídíte plamenomet a jednoduše ho v obleku doslova uškvaøíte(no..., nejprve se k nìmu musíte dostat dostateènì blízko, což nemusí být jednoduché).

Ještì zbývá zmínit poslední velice dùležitou vìc, a tou je možnost používání HRV. Tato vìcièka Vám doèasnì umožòuje vidìt pøes zdi. V podstatì se jedná o takoví povolený wall hack. Problémem ale je, že HRV mùžete používat pouze na krátkou dobu, bìhem níž navíc nemùžete støílet. Po vyèerpání HRV se musí doplnit energie, což trvá asi 30 sekund. Je možné používat HRV pouze na okamžik, tedy že ho aktivujete a ihned zase deaktivujete. Získáte tím dostatek èasu ke spatøení svých nepøátel a zároveò Vás to neohrozí, když bude nepøítel ihned za rohem. Navíc zbyteènì neplýtváte energií a mùžete HRV tak použít znovu asi za 5 sekund.


Nezbývá, než Vám poskytnout malou ochutnávku...
Ve videu je pomìrnì spousta povídání, nicménì pøeèkejte pár sekund a uvidíte akci.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U0vzqTqcQnE

Screenshoty ze hry:
Komente
Zatm nikdo nekomentoval. Bute prvn kdo vlo svj koment.
Pidat koment
Pro pidn komente muste bt pihlen.
Hodnocen
Hodnotit mohou pouze pihlen uivatel.

Prosm pihlat senebo se registrujte pro monost hodnocen.

Zatm nikdo nehodnotil.
Kdo je on-line
Host on-line: 1
lenov on-line: 0

HyperioN Vip Webmaster Vedení Offline
tartinekk Offline

Registrovan lenov: 2
Nejnovj len: tartinekk
Posledn videa
video

Mp3 Pehrva
Mp3 Player
Shoutbox
Jmno:

Zprva:

Validan kd:


Vlote Validan kd:AtabZed
AtabZed
05-12-2022 07:40
???? ??? ??????? ????? ???????????? ?????? ???????????? ???????????? ????. ????, ????????? ?? ????? androidtabs.ru, ????????? ??????????? ? ?????????? ?????? ? ????????? ?????????. ???????????? ??? ????????? ? ???, ????

AtabZed
AtabZed
05-12-2022 03:05
???? ??? ??????? ????? ???????????? ?????? ???????????? ???????????? ????. ????, ????????? ?? ????? androidtabs.ru, ????????? ??????????? ? ?????????? ?????? ? ????????? ?????????. ???????????? ??? ????????? ? ???, ????

AtabZed
AtabZed
05-12-2022 00:44
???? ??? ??????? ????? ???????????? ?????? ???????????? ???????????? ????. ????, ????????? ?? ????? androidtabs.ru, ????????? ??????????? ? ?????????? ?????? ? ????????? ?????????. ???????????? ??? ????????? ? ???, ????

raulls18
raulls18
03-12-2022 18:40
My new hot project|enjoy new website http://filterproof
porn.threemilebay.
sexjanet.com/?tara
coach porn oldertube porn porn arab vedio indkan porn goddess my best streaming porn sites

lilliankg69
lilliankg69
03-12-2022 14:46
Big Ass Photos - Free Huge Butt Porn, Big Booty Pics http://cheapfamily
photography-larges
oftbreasts.danexxx
.com/?allyson free porn lesbians squirting maliah porn porn small dicks gay grannie whore sluts porn cr0ss dresser porn pictures

Statistika

TOPlist