paswordZaregistrujte sa na na web a ziskajte mnoho vhod
World of Tanks
Dnes bych vás chtìl upoutat hrou World of Tanks. Takže v dnešní novince vám napíšu o èem tahle hra je, jak funguje a ostatní zajímavé informace.

World of Tanks je multiplayerová online hra vyvíjená firmou Wargaming.net ve, které si mùžete zahrát z pohledu øidièe a støelce svého tanku. K dispozici máte prototypy a tanky pøevážnì z druhé svìtové války a ze zaèátku studené války.

Hra samotná:


Hra funguje na principu Free-to-Play, samotnou hru hrajete zdarma, ale mùžete si za reálné peníze koupit prémiové úèty (pøidává 50% zkušeností a kreditù za každou bitvu), prémiové tanky (mají levnìjší údržbu a vydìlávají více kreditù), kvalitnìjší náboje, jednorázové spotøební doplòky a kamufláže. Po zaregistrování každý hráè dostane 6 základních tankù (z každé národnosti) zdarma. Bitva je klasicky 15vs15 a na konci každé bitvy je vyhodnocení a odmìnìní každého hráèe obnosem zkušeností a kreditù.

Ve høe je zatím 6 národù: Sovìtský svaz, Nacistické Nìmecko, Francie, Spojené státy Americké, Èína a Anglie. Mùžete si zahrát s více jak 260 tanky, které stále pøibývají. Tanky jsou rozdìleny nejen podle národností, ale i podle tøíd (lehký tank, støední tank, tìžký tank, stíhaè tankù a dìlostøelectvo).

Mapy:

Ve høe si mùžete zahrát na 26 mapách rùzného typu od vyprahlé pouštì pøes bažinaté terény a ruské stepi až po mìstské mapy. Cílem každého týmu je buï znièení všech tankù nepøátelského týmu, nebo zabrání nepøítelovy vlajky. Od verze 0.7.4 pøibyli také nové módy Útok a Støetnutí. V útoku je úkolem jednoho týmu utoèit na ten druhý a naopak, ve støetnutí je pouze jedna vlajka o, kterou se válèí.

Tanky:

Tanky jsou rozdìleny i podle tøíd (anglicky – tier) a každý tank je nìèím specifický. Ruské tanky jsou rychlé, dobøe pancéøované, ale dìla jsou celkem nepøesné. Nìmecké tanky se zase vyznaèují silným pancéøováním a pøesnými dìly, ale jsou pomalé. Amerièané jsou kompromisem a vyznaèují se pøedevším rychlostí støelby. Francouzské tanky jsou malé, rychlé, ale slabì pancéøované, nejvìtší výhodou je automatický nabíjeè, který umožòuje vystøelit nìkolik nábojù v jednom sledu.

Myslím si že je zcela zbyteèné sem dávat odkazy na gameplay této hry. Pro shlédnutí hry vám urèitì poslouží dobøe youtube :) S pozdravem hyperion.
Komente
Zatm nikdo nekomentoval. Bute prvn kdo vlo svj koment.
Pidat koment
Pro pidn komente muste bt pihlen.
Hodnocen
Hodnotit mohou pouze pihlen uivatel.

Prosm pihlat senebo se registrujte pro monost hodnocen.

Zatm nikdo nehodnotil.
Kdo je on-line
Host on-line: 1
lenov on-line: 0

HyperioN Vip Webmaster Vedení Offline
tartinekk Offline

Registrovan lenov: 2
Nejnovj len: tartinekk
Posledn videa
video

Mp3 Pehrva
Mp3 Player
Shoutbox
Jmno:

Zprva:

Validan kd:


Vlote Validan kd:DarylPah
DarylPah
21-11-2023 18:23
Ahoj přátel&#233
;! Na počest výročí
našeho online kasina www.luckydrop.pro dává vám nejlepší promo kódy na zádech bez vkladu! Spěchám vám sdělit svůj indivi

Kennethfag
Kennethfag
19-11-2023 18:15
interesting post _________________ [URL=https://sport
bettingkz.kzkkslot
s27.site/]л&#1
077;пр&#1
077;ко&#1
085; ойы
н авт
ома
тын
те&#10

Frankbum
Frankbum
16-11-2023 23:50
Ahoj přátel&#233
;! Dnes opět pořádá
me velké rozdáván&#2
37; žetonů seznam mincí našeho integrátora Mějte čas získat svůj podíl kryptografický
ch token&

ThomasAmime
ThomasAmime
01-11-2023 14:19
not working

Victorovecy
Victorovecy
24-09-2023 22:07
http://www.cheferm
ida.com http://thaiwinter.
ru/go-to-thailand/
?replytocom=34 http://www.zlatoko
phenry.cz/clanky/h
rabe-hodic/ http://pecovatelky
rk.cz/stranky/vere
jny-zavazek-ps.htm
https://citymeble.
com/gdansk/karta

Statistika

TOPlist